Datum objave: 04.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: PRAVNA FAKULTETA, Poljanski nasip 2, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ v vseh treh nazivih (docent, izredni profesor, redni profesor) – m/ž, 1 prosto delovno mesto

 • visokošolski učitelj na Katedri za upravno pravo za delno izvedbo predmeta Javna uprava
 • krajši delovni čas do 20 % polnega delovnega časa do 30. septembra 2020;
 • pričetek dela, ko kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva; če kandidat že ima ustrezni naziv pa predvidoma 1. oktobra 2019;
 • poskusno delo 4 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti pravne smeri (prejšnji ali sedanji – v primeru doktorata 3. bolonjske stopnje se zahteva predhodna izobrazba pravne smeri na 1. in 2. stopnji);  
 • veljaven habilitacijski naziv UL docent/izredni profesor/ redni profesor za področje upravnega prava in prava javne uprave ali naziv gostujočega učitelja na UL; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev naziva učitelja v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani. V primeru, da kandidat še nima veljavnega naziva, je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva ali za imenovanje v naziv gostujočega učitelja, v skladu z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se dokazuje z ustreznim dokazilom;
 • aktivno znanje angleškega jezika.

Funkcionalna znanja in druge zahteve:

 • retorične sposobnosti;
 • inovativnost;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

 

Delovne izkušnje: 4 leta

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov;
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke;
 • predavanja študentom;
 • vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
 • usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
 • znanstveno-raziskovalno delo.

Rok za prijavo: 60 dni, do 2. 9. 2019

Kandidat naj posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:

 • življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
 • bibliografijo;
 • dokazila o izobrazbi;
 • dokazila o veljavnem habilitacijskem nazivu visokošolskega ali gostujočega učitelja ali dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. V slednjem primeru mora kandidat priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva;
 • reference s področja: strokovnega izobraževanja, potrjevanja neformalno pridobljenega znanja, poklicnega razvoja zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, kompetenčno zasnovanega izobraževalnega procesa;

Prošnjo s prilogami naj kandidat posreduje na e-mail naslov: ks@pf.uni-lj.si

Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Katarina Ilić Stefanović
Telefonska številka:  (01) 42 03 128
E-pošta: katarina.ilic@pf.uni-lj.si