Datum objave: 08.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto ZNANSTVENI SODELAVEC  (šifra DM: H019007) za delo na projektu »Teatralnost oblasti«  (m/ž)

Trajanje zaposlitve: za določen čas – za čas trajanja projekta od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2022

Delovni čas:

 • krajši delovni čas – 20% zaposlitev od 1. 8. 2019 do 31. 12.2019
 • krajši delovni čas – 15 % oz. 6 ur/teden od 1.1.2020 do 30. 6. 2022

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktorat znanosti s področja filozofije
 • veljaven habilitacijskih naziv: znanstveni sodelavec ali docent s področja filozofije
 • zahtevane so izkušnje pri prijavah na državne in mednarodne razpise na področju znanstvenega raziskovanja (humanistika)
 • inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost
 • zaželene reference s področja heglovske teorije oblasti in umetnosti

Kratek opis del in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo na projektu
 • sodelovanje pri organizaciji večje mednarodne konference in več drugih dogodkov v okviru projekta
 • vsebinsko in organizacijsko sodelovanje pri rednih dvotedenskih srečanjih na bralnem seminarju
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Nastop dela: 1. 8. 2019

Rok za prijavo 10 dni, do vključno 18. 7. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
 

Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta (Kadrovska služba),
Aškerčeva 2, Ljubljana

ali elektronski naslov:

Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: