Datum objave: 08.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC, H017004

Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
 • univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri (zaželjena smer družboslovna informatika)
 • aktivno znanje angleškega jezika
 • osnovno poznavanje kvalitativnih metod raziskovanja in statistične obdelave anketnih podatkov

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: do 12. 7. 2019 

 • Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi
 • Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

Računalniški programi:  dobro poznavanje MS Office, osnovno znanje SPSS ali R in ATLAS ali NVivo

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: novativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost

Delovno razmerje:

 • določen čas, do 30. 4. 2020 (čas trajanja projekta)
 • krajši delovni čas – 75 % oz. 30 ur/teden
 • poskusna doba 3 mesece
 • zaposlitev predvidoma v mesecu juliju 2019

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: