Datum objave: 15.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok:  20 dni od objave)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Ljubljana, Jamnikarjeva 101

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 V  FINANČNO-RAČUNOVODSKI SLUŽBI

Šifra DM: J017101 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: samostojni strokovni delavec VII/2
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri ali
- visokošolska univerzitetna  izobrazba (prejšnja) ekonomske ali družboslovne smeri ali
- magistrska izobrazba (2.bolonjska stopnja) ekonomske ali  družboslovne smeri
- aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov
- eno leto delovnih izkušenj na finančno-računovodskem področju

Opis dela in nalog:
- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- samostojno vodenje glavne knjige.
- samostojno usklajevanje kontov glavne knjige in pomožnih knjigovodskih evidenc.
- knjiženje poslovnih dogodkov v glavni knjigi in pomožnih knjigah.
- samostojno spremljanje in kontrola saldakontov kupcev in dobaviteljev.
- spremljanje in kontrola stanj ter pomoč pri izdelavi finančnih poročil na projektih
- pomoč pri vodenju davčnih evidenc.
- zbiranje informacij o zahtevah in naročilih za nakup blaga in nakupnih oziroma pogodbenih pogojev  (roki, stroški…),
- priprava razpisne dokumentacije
- vodenje postopkov javnih naročil malih in večjih vrednosti,
- spremljanje dobave naročenih stvari na podlagi naročilnic ali pogodb,
- arhiviranje dokumentacije v zvezi z javnimi naročili
- pomoč pri izdelavi zaključnega računa in drugih računovodskih poročil
- sodelovanje pri izdelavi finančnih planov v sodelovanju z vodstvom članice
- spremljanje prilivov in odlivov finančnih sredstev
- poročanje s področja financ

Rok za prijavo: od 15. 07. 2019 do 04. 08. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Biotehniška fakulteta, kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Darko Klobučar
Telefonska številka: 01/320 3011