Datum objave: 15.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

UNIVERZA V LJUBLJANI je v skoraj 100. letih razvoja utrdila svoj položaj kot največja in najboljša znanstveno raziskovalna in akademska institucija v Sloveniji, saj ustvarja, razvija, nudi in uporablja svoje znanje in strokovnost za reševanje nekaterih poglavitnih družbenih, gospodarskih in drugih vprašanj.

Če vas delo v takem okolju privlači, vam lahko na Univerzi v Ljubljani v okviru Raziskovalnega razvojnega centra Univerze v Ljubljani ponudimo delovno mesto:

SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – za delo na projektih

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017108
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2023 (na projektu Eutopia)
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- zelo dobro pisno in ustno izražanje v angleškem jeziku
- znanja za uporabo računalniških programov
- zaželene izkušnje s področja projektnega dela
- izkušnje iz področja koordiniranja evropskih projektov
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- samostojno svetuje na svojem delovnem področju,
- izvaja operativne naloge delovnega področja,
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.
Podrobnejši opis:
- samostojno opravlja operativne strokovne naloge na projektu
- skrbi za usklajeno izvajanje pogodbenih obveznosti na projektu
- sodeluje z ostalimi partnerji na projektu
- nudi strokovno podporo vezano na delovno področje
- spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja ter skrbi za prenos informacij na udeležence v projektu na ravni UL
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 34. plačni razred.

Rok za prijavo:  12. 7. 2019 – 31. 7. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.