Datum objave: 17.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest


Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana


Razpisano delovno mesto:

Organizator informatike VII/2
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017064
Tarifni razred: VII/2
Šifra naziva: 0
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas oziroma 40 ur na teden
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, predvidoma od 16. 9. 2019

Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smer računalništvo in informatika, profesor računalništva ali inženir informatike ali druga ustrezna smer
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer računalništvo in informatika, profesor računalništva ali inženir informatike ali druga ustrezna smer
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer računalništvo in informatika, profesor računalništva ali inženir informatike ali druga ustrezna smer

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • poznavanje osnov informatike, predpisov in standardov s svojega področja, spletnih tehnologij
 • znanje operacijskega sistema
 • znanje vsaj enega višjega programskega jezika
 • poznavanje vsaj enega sistema za delo s podatkovnimi bazami
 • aktivno znanje angleščine, komunikativnost in organizacijske sposobnosti

Delovne izkušnje: zaželeno 2 leti
Poskusno delo: 3 mesece

Kratek opis del in nalog:

 • planiranje, koordiniranje, nabava, vzdrževanje računalniške, telekomunikacijske opreme in mrež, planiranje, koordiniranje, nabava potrošnega materiala in rezervnih delov
 • vodenje evidenc računalniške strojne in programske opreme in njihovih nahajališč evidence priključkov oziroma IP številk v omrežju, potrošnega materiala, ipd.
 • obveščanje servisne službe o nastalih napakah, koordinacija odprave napak koordinacija z zunanjimi sodelavci pri vzdrževanju lokalne mreže
 • nameščanje programskih paketov na računalniško opremo, priključevanje računalniške opreme na mrežo
 • izvajanje preventivnega vzdrževanja po navodilih serviserjev
 • nudenje pomoči uporabnikom – delavcem fakultete
 • vodenje arhiva službe, vodenje statistik, evidenc, baz podatkov s področja dela službe za informatiko
 • urejanje domače internetne strani, v sodelovanju in po nalogu vodstva fakultete
 • nadomeščanje začasno odsotnih delavcev znotraj službe zaradi zagotovitve
 • nemotenega poteka dela
 • vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik
 • spremlja predpise s svojega področja
 • opravljanje drugih del in nalog po nalogu vodje, ki vsebinsko sodijo v ožje strokovno področje delovnega mesta

Sklenitev delovnega razmerja predvidoma od 16. 9. 2019 za nedoločen čas s polnim delovnim časom v Službi za informatiko UL PEF.
 

Rok za prijavo: 28 dni od datuma objave: do 14. 8. 2019.


Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po pošti na naslov: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (Kadrovska služba), Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. E-vlog ne bomo obravnavali.
Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NN22741.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: