Datum objave: 18.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: J017931 - Vodja področja/enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2–0 (m/ž)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NN27982 

Šifra DM: J017931 Vodja področja/enote I (z več kot 5 zaposlenimi) VII/2-0 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017931,
Tarifni razred: VII/2,
Plačna podskupina: J1,
Začetek dela: predvidoma 1. 9. 2019.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas predvidoma od 1. 9. 2019.
Delovne izkušnje: 3 leta
Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba  (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba računalniške, naravoslovno tehnične ali druge ustrezne smeri, poznavanje delovanja strojne in komunikacijske opreme, znanje angleškega jezika.

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:
• organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti,
• nadzira in koordinira dela drugih delavcev,
• pripravlja dokumente delovnega področja ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov,
• nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote,
• skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov,
• skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje,
• informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki,
• sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami,
• izvršuje sklepe organov univerze in
• opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.
Podrobnejši opis:
• vodi in organizira tehnično-vzdrževalno delo na fakulteti,
• sodeluje in usklajuje delo z drugimi enotami pri izvajanju skupnih nalog vzdrževanja,
• vodi postopke izbire ponudnikov in pripravo dokumentacije za izvajanje investicij, vzdrževalnih in servisnih del na fakulteti ter nakupe računalniške in druge opreme ter vodi ustrezno evidenco v skladu z zakonom o javnih naročilih,
• organizira, vodi in izvaja naloge s področja varstva pri delu in požarne varnosti ter vodi druge evidence v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom,
• izvajanje opravila s svojega področja po nalogu tajnika in drugih nalog, ki vsebinsko  sodijo v širše področje delovnega mesta.

Datum objave: 18.7.2019

Rok za prijavo: do 2. 8. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in obvezno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana
ali na elektronski naslov:       

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug
Telefonska številka: 01 4766-513
E-mail: