Datum objave: 26.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NN41692

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: D010001 – Asistent IX-1/Asistent z doktoratom (m/ž).

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: D010001,
Šifra naziva: 1
Naziv: Asistent z doktoratom za področje matematike
Tarifni razred: IX.,
Plačna podskupina: D1,
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas, 8 ur/tedensko (20.00 %),
Poskusno delo: največ 4 mesece.
Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.10.2019 do 30.09.2020.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja matematike;
 • veljaven in ustrezen habilitacijski naziv za področje matematike, sprejet na UL; ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv. Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:
Delavec, ki je zaposlen na delovnem mestu asistent v nazivu delovnega mesta asistent z doktoratom in ima veljaven habilitacijski naziv docent, izredni profesor ali redni profesor, lahko (izvaja) opravlja:
predavanje studentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoskih aktivno.sti pri predmetih na studijskih programih (do 50% pedagoske obveznosti),
organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z ucnim nacrtom in dognanji stroke ter koordinacijo dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehnicnih in drugih sodelavcev),
odenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov.

Rok za prijavo: do 24.08.2019

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Ali

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug
Telefonska številka: 4766-513
E-mail: