Datum objave: 26.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta


JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: J017100 – Samostojni strokovni delavec VII/1-0 (m/ž) (finančno-računovodska služba). Reg. št. Prijave:NN41002

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017100,
Tarifni razred: VII/1,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas predvidoma od 1. 9. 2019 dalje
Poskusno delo: 3 mesece.
Delovne izkušnje: 1 leto

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnji), visokošolska izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba, visokošolska univerzitetna izobrazba upravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • aktivno znanje enega tujega jezika,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti;

Opis delovnega mesta:

 • Splošni opis:
 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju,
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo,
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja,
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • kontira in knjiži poslovne dogodke ter knjigovodske listine,
 • vodi in kontrolira pomožne knjige ter analitične evidence,
 • usklajuje analitične evidence z glavno knjigo,
 • obračunava plače in honorarje ter druge prejemke,
 • vodi saldakonte, usklajuje terjatve in obveznosti ter izvaja izterjavo
 • vodi register osnovnih sredstev,
 • sodeluje pri pripravi podatkov za izvajanje letnega popisa ter zaključnega računa,
 • vodi analitične evidence po stroškovnih mestih,
 • vodi predpisane davčne knjige in evidence ter obračunava DDV v skladu z zakonskimi predpisi,
 • vodi in izvaja blagajniško poslovanje,
 • vodi in izvaja plačilni promet v domačem ter tujih plačilnih sistemih ter s plačilnimi karticami,
 • ureja cenike in šifrante v poslovno-informacijskem sistemu,
 • izstavlja in likvidira račune,
 • obračunava potne naloge ter druge zahtevke fizičnih oseb,
 • nabavlja potrošni pisarniški material, sodeluje pri nabavi osnovnih sredstev in opreme ter drobnega potrošnega materiala,
 • izdaja pisarniški material,
 • kontrolira račune kupljenega materiala in naročenega dela,
 • pripravlja podatke ter izdeluje razna poročila za notranje in zunanje uporabnike,
 • tekoče spremlja in izvaja zakonodajo na svojem področja dela, 
 • sodeluje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančno-računovodskim področjem,
 • skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela,
 • nadomešča samostojne strokovne delavce v finančno-računovodski službi oz. enoti.

Rok za prijavo: do 09.08.2019

Pisne vloge z življenjepisom in obvezno priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana
ali
na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug
Telefonska številka: 4766-513
E-mail: