Datum objave: 30.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

POMOČNIK TAJNIKA FAKULTETE ZA KADROVSKE ZADEVE - šifra DM: J017903 (m/ž)
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Zahtevana izobrazba:
visokošolska univerzitetna izobrazba  (prejšnja) ali magistrska drugostopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • aktivno znanje enega svetovnega jezika,
 • poznavanje predpisov s področja visokega šolstva,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti,
 • 5 let ustreznih delovnih izkušenj 

Poskusno delo: 3 mesece.

Kratek opis del in nalog:

 • vodenje in organizacija dela  kadrovske službe,
 • svetovanje in koordiniranje kadrovskih zadev povezanih z zaposlovanjem, izobraževanjem, napredovanjem in nagrajevanjem zaposlenih vodstvu fakultete, oddelkom in drugim organizacijskim enotam,
 • strokovno sodelovanje pri pritožnih postopkih iz delovnih razmerij,
 • strokovno sodelovanje pri habilitacijskih postopkih,
 • spremljanje plačnega sistema in priprava predlogov vodstvu fakultete za izvajanje le-tega,
 • vodenje postopkov urejanja pregledov pedagoških in raziskovalnih obveznosti zaposlenih,
 • strokovno svetovanje vodstvu fakultete pri izdelavi kadrovskih usmeritev fakultete,
 • strokovno sodelovanje z vodstvom fakultete in pooblaščencem za varstvo pri delu na področju varstva pri delu,
 • strokovno sodelovanje pri pripravi internih aktov s splošnega področja in področja delovnih razmerij,
 • vodenje volilnih postopkov organov, komisij in drugih delovnih teles,
 • vodenje postopkov odpovedi PZ s strani delodajalca,
 • sodelovanje pri invalidskih postopkih za zaposlene,
 • priprava analiz in poročil o kadrovskem stanju fakultete, ki so podlaga za nadaljnje odločitve vodstva,
 • priprava predlogov za kadrovski in finančni načrt ter poslovno poročilo

Rok za prijavo: 17 dni, do vključno  16. 8. 2019


Pisne vloge z življenjepisom, in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivana Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: