Datum objave: 30.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 – III (šifra DM: J017104) (m/ž) v Znanstveno raziskovalnem inštitutu Filozofske fakultete
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri;
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj;
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • poznavanje predpisov področja;
 • znanja za uporabo računalniških programov;
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Poskusno delo: 3 mesece

Kratek opis del in nalog:

 • izvajanje operativnih nalog delovnega področja raziskovalni programi in projekti ARRS ter mladi raziskovalci,
 • izračun sredstev raziskovalnih programov in projektov po stroškovnih kategorijah (plače, materialni stroški, amortizacija)
 • spremljanje porabe sredstev (za raziskovalne programe in projekte ARRS ter mlade raziskovalce),
 • priprava in urejanje finančnih poročil za raziskovalne programe, temeljne in aplikativne projekte, ciljne raziskovalne projekte ter mlade raziskovalce
 • vodenje režijskih stroškov,
 • vodenje sintetične in analitične evidence po STM v programskem orodju za vodenje projektov (EFAMT)
 • sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju projektov Okvirnih programov EU področja komunikacijskih aktivnosti npr. Noč raziskovalcev (spremljanje prihodkov in odhodkov ter finančno poročanje)
 • sodelovanje pri načrtovanju drugih projektnih predlogov projektov domačih in tujih shem,
 • finančni obračuni in poročila za potrebe fakultete,
 • sodelovanje pri javnih razpisih,
 • vodenje sredstev za amortizacijo in spremljanje porabe za nakup raziskovalne opreme iz amortizacijskih sredstev iz naslova ARRS,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.


Rok za prijavo:
3 dni, do vključno 2. 8. 2019.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Ivana Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: