Datum objave: 30.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

VODJA PODROČJA/ ENOTE II (z do 5 zaposlenimi) (šifra DM: J017932) v Referatu za doktorski študij Filozofske fakultete (m/ž) za nedoločen čas, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri;
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj;
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • poznavanje predpisov področja;
 • znanja za uporabo računalniških programov;
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Poskusno delo: 3 mesece

Kratek opis del in nalog:

 • vodi, organizira in koordinira delo v referatu za doktorski študij
 • organizira informativne dneve, razpis in vpis na doktorski študij, vodi postopke spremljanja študija doktorskih študentov, organizira priprave diplomskih listin s prilogami ter promocije novih doktorjev znanosti
 • vodi pripravo prijav na razpise za sofinanciranje doktorskega študija in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
 • pripravlja predloge finančnih konstrukcij šolnin in pregled nad finančnimi tokovi na doktorskem študiju
 • vodi pripravo pogodb med fakulteto in izvajalci doktorskega študija ter med fakulteto in študenti doktorskega študija
 • vodi pripravo predstavitvenega gradiva in druge predstavitvene dejavnosti doktorskega študija
 • pripravlja podatke za finančni načrt, program dela, poslovno poročilo ter druge analize in razvojne predloge na področju doktorskega študija
 • vodi priprave in strokovni pregled gradiv za senat FF in njegove organe s področja doktorskega študija, sodeluje in svetuje na njihovih sejah ter uresničuje sprejete sklepe
 • organizira in ureja arhiv s področja doktorskega študija, sodeluje pri vzpostavljanju in nadgradnji informacijskih tehnologij kot podpore delovanju doktorskega referata,
 • informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki (npr. študenti, oddelki, ...)
 • sodeluje z drugimi organizacijskimi enotami fakultete ter njenimi organi in delovnimi telesi, službami Univerze v Ljubljani in drugimi zunanjimi institucijami,
 • spremlja predpise in drugo dogajanje na področju doktorskega študija ter sodeluje pri pripravi internih aktov s svojega področja
 • opravlja druga dela po nalogu nadrejenega, ki vsebinsko sodijo v širšo strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 2. 8. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Ivana Repinc
Telefonska številka: 241 1028
E-mail: