Datum objave: 30.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE VLJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2-III (m/ž)  (šifra DM: J017104) v Glavni pisarni dekanata za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko

Zahtevana izobrazba:
visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge primerne smeri.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • dobro znanje slovenščine (ustna in pisna komunikacija)
 • aktivno znanje angleškega jezika (ustna in pisna komunikacija),
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • 2 leti delovnih izkušenj na podobnih delih.

Poskusno delo: 3 mesece.

Kratek opis del in nalog:

 • opravljanje tajniških del za  dekana in prodekane (usklajevanje sestankov in srečanj, priprava obvestil in skrb za splošne fakultetne e-naslove),
 • evidentiranje pošte,
 • preverjanje dveh e-naslovov in osebnega
 • postrežba na sejah vodstva,
 • sodelovanje pri pripravi  Programa dela z akcijskim načrtom in  Poslovnega poročila  s poročilom o kakovosti,
 • objava gradiv za seje Senata, Upravnega odbora in Akademskega zbora na intranetnih straneh,
 • urejanje naročanja storitev in materiala (priprava naročilnic za celotno fakulteto in njihov vnos v informacijski sitem),
 • vodenje in organizacija dela kurirske službe in vložišča,
 • urejanje intranetnih strani glavne pisarne,
 • urejanje arhiva Glavne pisarne,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu dekana, prodekanov in tajnika fakultete.


Rok za prijavo: do vključno 16. 8. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Kadrovska služba), Aškerčeva 2, Ljubljana

Kontaktna oseba na fakulteti:
Ivanka Repinc
Telefonska številka: 01/241 1028
E-mail: