Datum objave: 31.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

Delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I)  v Glavni pisarni za določen čas 13 mesecev oziroma za čas predaje dela in nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu in s polnim delovnim časom.
 

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske, upravne ali  druge družboslovne ali humanistične smeri,
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska  stopnja) ekonomske, upravne ali  druge družboslovne ali humanistične smeri,
 • znanje enega svetovnega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja,
 • 3 leta delovnih izkušenj,
 • poskusno delo 3 mesece.

Kratek opis dela in nalog:

 • opravljanje tajniškega dela za dekana, prodekane in tajnika fakultete,
 • vodenje korespondence fakultete,
 • sprejemanje zahtev oz. prošenj za sestanke z vodstvom ter razporejanje in organiziranje le-teh,
 • vodenje rezervacij sejne sobe in drugih prostorov za prireditve fakultete,
 • vnos dokumentacij v GC,
 • pomoč vodstvu pri organiziranju in prirejanju sprejemov za zunanje obiskovalce,
 • pomoč pri pripravi programa dela in letnega poročila fakultete,
 • sodelovanje pri pripravi sej organov fakultete (senat, upravni odbor, akademski zbor),
 • vodenje raznih evidenc, kartotek,
 • vodenje arhiva vodstva in organov fakultete,
 • vodenje delovodnika, arhiva in raznih evidenc na nivoju fakultete,
 • vodenje evidenc žigov fakultete,
 • nabava in vodenje priročne zaloge pisarniškega materiala za tajništvo,
 • skrb za mobilno telefonijo,
 • urejanje rezervacij bivanja v domu podiplomcev,
 • po potrebi priprava naročilnic in potnih nalogov,
 • skrb za postrežbo udeležencev sestankov fakultete,
 • pomoč vodji glavne pisarne pri opravljanju njegovih nalog,
 • opravlja druga dela po nalogu predpostavljenega  ali dekana in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v  širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: Od  31. 7. 2019   do 10. 8. 2019

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na naslov: Kadrovska služba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: