Datum objave: 31.07.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:
Šifra DM: J016037 – STROKOVNI DELAVEC – VI - 0, M/Ž na Katedri za toplotno in procesno tehniko

Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J016037,
Tarifni razred: VI,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (20 ur/ teden)
Trajanje zaposlitve: določen čas (2 leti)
Poskusno delo: 2 meseca


Pogoji za opravljanje dela:

 • višja strokovna izobrazba družboslovne ali tehnične smeri,
 • višješolska izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri ali tehnične smeri, 
 • znanja za uporabo računalniških programov, organizacijske sposobnosti, komunikativnost,
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.


Opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela
 • izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela
 • vodenje raznih kartotek , evidenc, zapisov
 • priprava, urejanje, kniženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije
 • arhiviranje dokumentacije
 • obveščanje in informiranje
 • spemljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote

Podrobnejši opis:

 • opravljanje tajniških del na katedri
 • razporejanje pošte
 • urejanje dokumentacije na katedri, za pedagoško in raziskovalno delo
 • pisanje zapisnikov
 • dajanje informacij strankam
 • vodenje različnih evidenc in kartotek  na katedri

Rok za prijavo: 14 dni, od 31.07.2019 do vključno 14.08.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za strojništvo,
Kadrovska služba
Aškerčeva cesta 6, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in Priimek:  Mateja Pustotnik,telefonska številka: 01 477 1 141,
E-mail: