Datum objave: 01.08.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica:    FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM – m/ž


Šifra DM: H019001
Tarifni razred: IX
Zahtevana izobrazba: 8/2 raven izobrazbe - doktorat znanosti z naravoslovnega področja   

Veljaven habilitacijski naziv: asistent ali asistent-raziskovalec za področje klinične biokemije in laboratorijske biomedicine ali toksikološke kemije ali farmakogenomike ali biologije celice ali biokemije in molekularne biologije. Kandidat brez naziva mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za izvolitev v ustrezen naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva ter dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev oz. priznanje naziva.

2.    Število delovnih mest:  1

3.   Drugi pogoji za zasedbo delovnega mesta  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, komunikativnost, znanja za uporabo računalniških orodij, aktivno znanje angleškega jezika

4.    Kratek opis dela in nalog:  
Znanstveno-raziskovalno in strokovno delo na projektih, na področjih celične biologije, biostatistike in umetne inteligence; strokovno sodelovanje z ostalimi raziskovalci, priprava pisnih poročil in elaboratov o raziskavah ter ekspertizah

5.   Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas do 31. 12. 2020, z možnostjo podaljšanja.  

6. Rok za prijavo:  do 18. 8. 2019  
    
Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela, bibliografijo, dokazili o izpolnjevanju pogojev  in motivacijskim pismom, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Kadrovska služba, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: janja.marc@ffa.uni-lj.si.

7.  Kontaktna oseba na članici:
Doc. dr. Nika Lovšin
Telefonska številka: 4769-661
e-mail: marija.nika.lovsin@ffa.uni-lj.si