Datum objave: 14.08.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Fakulteta za računalništvo in informatiko, večna pot 113, Ljubljana

objavlja prosto delovno mesto: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) v študentskem referatu (J017935)
 
s polnim delovnim časom, za nedoločen čas in s 3-mesečnim poskusnim delom.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali tehnične smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja)  družboslovne  ali tehnične smeri
 • aktivno znanje dveh tujih jezikov,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • poznavanje predpisov področja,
 • komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • 4 leta delovnih izkušenj.

Splošni opis:

 • organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju
 • nadzira in koordinira dela drugih delavcev
 • sodeluje in usklajuje naloge službe
 • izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze
 • koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo
 • predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe
 • oblikuje zapisnike
 • svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

 

Podrobnejši opis dela in nalog:

 • organizira informativne dneve, razpis in vpis, vodi postopke spremljanja študija, organizira priprave diplomskih listin s prilogami ter promocije novih diplomantov,
 • vodi pripravo prijav na razpise za sofinanciranje študija in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
 • pripravlja predloge finančnih konstrukcij šolnin in pregled nad finančnimi tokovi na študiju,
 • vodi pripravo pogodb med fakulteto in izvajalci študija ter med fakulteto in študenti,
 • vodi pripravo predstavitvenega gradiva in druge predstavitvene dejavnosti študija
 • pripravlja podatke za finančni načrt, program dela, poslovno poročilo ter druge analize in razvojne predloge na področju študija,
 • vodi priprave in strokovni pregled gradiv za senat FRI in njegove organe, sodeluje in svetuje na njihovih sejah ter uresničuje sprejete sklepe,
 • organizira in ureja arhiv, sodeluje pri vzpostavljanju in nadgradnji informacijskih tehnologij kot podpore delovanju referata,
 • informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki (npr. študenti, oddelki, ...),
 • sodeluje z drugimi organizacijskimi enotami fakultete ter njenimi organi in delovnimi telesi, službami Univerze v Ljubljani in drugimi zunanjimi institucijami,
 • spremlja predpise in drugo dogajanje ter sodeluje pri pripravi internih aktov s svojega področja,
 • opravlja druga dela po nalogu nadrejenega, ki vsebinsko sodijo v širšo strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: do 21. 08. 2019

Prijava:
Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom na elektronski naslov z obveznim pripisom »Razpis - vodja referata« najkasneje do vključno dne 21. 08. 2019.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

Kontaktna oseba na članici: Sonja Lojk
Tel.: 01/4798-115
E-pošta: