Datum objave: 21.08.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje

1. Delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/I  na Katedri za organsko kemijo za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) kemijske smeri, kemijske tehnologije ali druge naravoslovne oz. tehniške smeri,               
- visoka strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) kemijske smeri, kemijske tehnologije ali druge  naravoslovne oz. tehniške smeri
- znanje enega svetovnega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
- 1 leto delovnih izkušenj,
- poskusno delo 3 mesece.

3. Kratek opis dela in nalog:
- priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog,
- sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog,
- skrb za brezhibno delovanje opreme, aparatur, drugih osnovnih sredstev in inventarja,
- organiziranje popravil in vzdrževanje delovnih priprav,
- nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov,
- vodenje evidenc in druga administrativna opravila za organizacijsko enoto,
- izvedba del po nalogu predpostavljenega delavca,
- skrb da delavci in študenti izvajajo varstvene ukrepe ter normative varnosti in zdravja pri delu.

4.  Rok za prijavo: Od  21. 8. 2019 do 4. 9. 2019

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na naslov:
Kadrovska služba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Večna pot 113, Ljubljana

5.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Draga Kužnar
Telefonska številka: +386 1 479 8415
E-mail: