Datum objave: 21.08.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto:  Tehniški sodelavec: VII/1

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J037003
• Tarifni razred: VII/1
• Raven izobrazbe: 6 (6/2)
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, predvidoma od 23. 9. 2019

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
• specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) smeri vezava fizike in tehnike ali
• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri vezava fizike in tehnike ali
• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri vezava fizike in tehnike

ALI druga ustrezna smer
• specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) smeri vezava fizike in matematike ali
• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri vezava fizike in matematike ali
• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri vezava fizike in matematike
• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri vezava fizike in kemije ali
• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri vezava fizike in kemije ali
• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri fizika ali
• visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri fizikalna merilna tehnika.

Ostali pogoji: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, znanje tujega jezika.
Zaželene delovne izkušnje z delom: eno leto.
Poskusno delo: 6 mesecev.

3. Kratek opis dela in nalog:
• priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
• sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
• organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav
• nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
• vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
• izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca
• stalno nadziranje, da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za nedoločen čas predvidoma od 23. 9. 2019.

5. Datum objave : 21. 8. 2019
Rok za prijavo: do 31. 8. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po redni pošti ( e-prijav ne upoštevamo) na naslov:
UL, Pedagoška fakulteta, Kadrovska služba, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto bo  objavljeno 21. 8. 2019 na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NN95313.

Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: