Datum objave: 22.08.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana
Razpisano delovno mesto: šifra DM: J017103 – SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) - v OE TAJNIŠTVO 
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017103,
Tarifni razred: VII/2,
Šifra naziva: 0,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas,
Poskusno delo: 3 mesece.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) smer ekonomija, družboslovne ali tehnične smeri,
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer ekonomija, družboslovne ali tehnične smeri,
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) smer ekonomija, družboslovne smeri ali tehnične smeri.
 • Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
 • znanje dveh tujih jezikov,
 • znanja za uporabo računalniških programov,
 • finančno-računovodska znanja,
 • poznavanje predpisov delovnega področja,
 • komunikativnost,
 • samostojnost.
 • Delovne izkušnje:
 • 3 leta delovnih izkušenj s področja projektnega dela.

Opis delovnega mesta:
I. Splošni opis:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju,
 • izvaja operativne naloge delovnega področja,
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

II. Podrobnejši opis:

 • finančno vodenje, nadzor in spremljanje raziskovalnih projektov,
 • sodelovanje z zunanjimi revizorji pri revidiranju projektov,
 • pomoč raziskovalcem pri prijavljanju na raziskovalne projekte,
 • koordinacija in priprava dokumentov za zaposlovanje na projektih, priprava načrta nakupa raziskovalne opreme ali investicij povezanih s projektom,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v okvir raziskovalne dejavnosti fakultete.

Datum objave: 22. 08. 2019
Rok za prijavo: do vključno 01. 09. 2019


Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
Kadrovska služba – za razpis
Zoisova cesta 12, 1000 Ljubljana

Odobril:
izr. prof. dr. Matej Blenkuš
Dekan UL FA