Datum objave: 22.08.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(Rok:  15 dni od objave)

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA – Dekanat, Ljubljana, Jamnikarjeva 101 razpisuje prosto delovno mesto:

STROKOVNI DELAVEC VII/1  V TAJNIŠTVU DEKANATA

Šifra DM: J017131 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: strokovni delavec VII/1
Tarifni razred: VII/1
Plačna podskupina: J1
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po višješolski izobrazbi(prejšnja) družboslovne smeri
- visokošolska strokovna izobrazba(prejšnja) družboslovne smeri
- visoka strokovna izobrazba(1. bolonjska stopnja) družboslovne smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba(1. bolonjska stopnja) družboslovne smeri
- aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj

Opis dela in nalog:
- načrtovanje, organiziranje, usmerjanje, usklajevanje in nadzor strokovno-administrativnega dela
- nadzor stroškov  in zagotavljanje učinkovite porabe sredstev
- opravljanje tajniških del za dekana, prodekane in tajnika članice
- pisanje zapisnikov
- sprejemanje in razdeljevanje pošte in vodenje poštnih evidenc za fakulteto
- strokovno administrativno vodenje dela organov fakultete
- vodenje koledarjev organov fakultete
- vodenje raznih evidenc in kartotek na nivoju članice in tajništva
- nabavljanje in vodenje priročnih zalog pisarniškega materiala za tajništvo
- vodenje protokola ob dogodkih fakultete,
- notranje komuniciranje,
- načrtovanje in upravljanje internetnih stani,
- opravljanje drugih del po naloga predpostavljenega in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: 15 dni od objave

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Polona Hribar
Telefonska številka: 01 320 3022