Datum objave: 23.08.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosti delovni mesti: VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2  (I) – za projektno pisarno

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017935
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) , ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
- 4 leta ustreznih delovnih izkušenj z vodenjem zahtevnejših projektov
- vodstvene in organizacijske sposobnosti
- poznavanje predpisov področja kohezijske politike
- aktivno znanje angleškega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- komunikativnost

Opis dela in nalog:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev
- sodeluje in usklajuje naloge službe
- izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze
- koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo univerzo
- predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe
- oblikuje zapisnike
- svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- vodi, koordinira in organizira delo službe
- koordinira in zagotavlja strokovno pomoč pri pripravi in izvajanju projektov financiranih iz kohezijskih oz.  drugih zunanjih razvojnih sredstev, ki se vodijo in izvajajo preko rektorata UL
- koordinira in usklajuje izvedbo kontrol projektov s strani zunanjih, nacionalnih in evropskih ustanov
- sodeluje s članicami pri izvajanju projektov
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 38. plačni razred.

Rok za prijavo:  23. 8. 2019 – 28. 8. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu. Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.