Datum objave: 23.08.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI  VII/2  (I) – za delo na projektih

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017108
Tarifni razred: VII
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas predvidoma 13 mesecev (1 mesec predaja dela, 12 mesecev nadomeščanje odsotne delavke na porodniškem dopustu)
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
- znanja za uporabo računalniških programov
- zaželene izkušnje s področja projektnega dela
- izkušnje iz področja koordiniranja evropskih projektov
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- samostojno svetuje na svojem delovnem področju,
- izvaja operativne naloge delovnega področja,
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja,
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja,
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju,
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.
Podrobnejši opis:
- samostojno opravlja operativne strokovne naloge za potrebe projektov, financiranih iz evropskih strukturnih skladov
- samostojno izvršuje pridobljene projekte
- spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- skrbi za usklajeno izvajanje pogodbenih obveznosti s pristojnim ministrstvom (vodenje evidence in dokumentacije, poročanje, priprava zbirnih zahtevkov ipd.)
- nudi strokovno podporo članicam in službam rektorata, vezanih na delovno področje
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 34. plačni razred.

Rok za prijavo:  23. 8. 2019 – 30. 8. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.