Datum objave: 23.08.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za pravne zadeve

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas predvidoma 13 mesecev (1 mesec predaja dela, 12 mesecev nadomeščanje odsotne delavke na delovnem mestu)
Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) pravne smeri, ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) pravne smeri, ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) pravne smeri
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
- aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
- poznavanje predpisov področja
- osnovno poznavanje dela z računalnikom
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
Podrobnejši opis:  
- samostojno in v skladu s pravili stroke opravlja naloge na svojem delovnem področju,
- sodeluje pri pripravi oz. pripravlja splošne in posamične akte univerze
- sodeluje pri pripravi oz. pripravlja gradiva za seje Statutarne komisije, Komisije za pritožbe študentov, Disciplinske komisije II. stopnje za študente in drugih komisij, ki sodijo v delokrog službe
- nudi strokovno pomoč organom in delovnim telesom (organov) univerze
- nudi strokovno pomoč službam na rektoratu
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenih.

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  23. 8. 2019 – 13. 9. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana;
ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.