Datum objave: 23.08.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana


Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom na Inštitutu za predklinične vede (šifra DM: H019001)

Pogoji za opravljanje dela:

 • Doktorat znanosti veterinarske, kemijske ali druge ustrezne naravoslovne smeri.
 • Opravljen doktorat v obdobju od 1. 1. 2011 do 5. 10. 2018.
 • Kandidat še ni bil financiran iz sredstev programa »Raziskovalci na začetku kariere 2.1. ali 2.0.
 • Na dan objave Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1. aprila 2018 kandidat ni bil zaposlen na UL.
 • Aktivno znanje tujega jezika.
 • Znanje slovenščine na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.
 • Uporaba računalniških orodij.
 • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.
 • 3 mesečno poskusno delo.

Trajanje zaposlitve za določen čas (nadomeščanje začasno odsotne delavke v času porodniškega dopusta), polni delovni čas, IX. tarifni razred.

Kratek opis dela in nalog:

 • delo na projektu »Izolacija, karakterizacija in možnost uporabe ekososomov iz mezenhimskih matičnih celic za napredna zdravljenja psov v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«,
 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in
 • naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Rok za prijavo: od 26. do 31. 8. 2019.

Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta pošljite na naslov: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, Kadrovska služba, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Irma Jesenovec
Telefonska številka: 01 47 79 389