Datum objave: 27.08.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM 1 prosto delovno mesto; Šifra DM: H019001, M/Ž

- zaposlitev s krajšim delovnim časom (do 60 % polnega delovnega časa) za določen čas za predvidoma čas enega leta zaradi začasno povečanega obsega dela do 30. 9. 2020;
- pričetek dela: 1. oktober 2019 oz. ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta raziskovalca oz. asistenta, če kandidat naziva še nima;
- poskusno delo 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) pravne smeri s predhodno končano 1. in 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa Pravo ali univerzitetnega študija Pravo;
- veljaven naziv asistent raziskovalec ali asistent; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistent raziskovalec ali asistent v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071111373294/  (predvsem: povprečna ocena študija prava vsaj 8; ocena zaključnega dela na študiju prava vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika, na zahtevo, dolžan o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil);
- inovativnost, sposobnost za znanstveno-raziskovalno delo;
- sposobnost za timsko delo;
- komunikativnost;
- organizacijske sposobnosti.
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskovalnih projektih – področje civilnega prava ter teorije prava;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 4. 9. 2019, podaljšano do 5. 9. 2019

Kandidati naj posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi, dokazilo o povprečni oceni, dokazilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika (ali drugače utemeljijo znanje jezika) ipd. na e-poštni naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Katarina Ilić Stefanović (telefonska številka:  (01) 42 03 128,
e-poštni naslov: )