Datum objave: 27.08.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT na Katedri za delovno in socialno pravo ASISTENT v treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001), M/Ž
1 prosto delovno mesto

- zaposlitev s krajšim delovnim časom (do 40 % polnega delovnega časa) za določen čas enega leta zaradi začasno povečanega obsega dela do 30. 9. 2020;
- čas nastopa dela: predvidoma 1. oktobra 2019 oz. ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje delovnega prava in prava socialne varnosti, če kandidat naziva še nima;
- poskusno delo: 3 mesece oz. 4 mesece v primeru zaposlitve na delovnem mestu Asistent z doktoratom.

2. Pogoji za opravljanje dela:  
- zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik ali magister prava (bolonjski študij) ali magisterij znanosti pravne smeri ali doktorat znanosti pravne smeri s predhodno končano 1. in 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa Pravo ali univerzitetnega študija Pravo;
- veljaven habilitacijski naziv asistent za področje delovnega prava in prava socialne varnosti; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistenta za delovno pravo in pravo socialne varnosti v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071111373294/ (predvsem: povprečna ocena študija prava vsaj 8; ocena zaključnega dela na študiju prava vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika, na zahtevo, dolžan o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil);
- funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleščine, retorične sposobnosti.
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov na Katedri za delovno in socialno pravo;
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih;
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu;
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela;
- sodelovanje pri drugih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke;
- skrb za varno delo delavcev in študentov;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 4. 9. 2019, podaljšano do 5. 9. 2019

Kandidati naj posredujejo vlogo, življenjepis, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi, dokazila o povprečni oceni, dokazilo o aktivnem znanju enega svetovnega jezika (ali drugače utemeljijo znanje jezika) ipd. na e-poštni naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Katarina Ilić Stefanović (telefonska številka:  (01) 42 03 128,
e-poštni naslov: )