Datum objave: 30.08.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI SODELAVEC - ASISTENT (D010001) M/Ž za predmete s področja javnih financ.

Delovno mesto razpisujemo za določen čas dve leti, za polni delovni čas, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. Poskusno delo traja 3 mesece.

Pogoji za opravljanje dela:
- zahtevana izobrazba: visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali magisterij znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat (tretja bolonjska stopnja), praviloma družboslovne smeri,
- veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani, in sicer asistent za področje »ekonomika in management v upravi« (ali drugo sorodno področje) oz. izpolnjevanje pogojev za izvolitev v ta naziv po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe) -
v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev, ter izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva; Merila so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani.
- funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleščine, retorične sposobnosti.

Kratek opis dela in nalog:
- priprava in vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih, opravljanje nadzora pri preverjanju znanja,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- osnovno raziskovalno in strokovno delo (raziskovalno delo, ki je nujno za razvoj stroke, kakovostno pedagoško delo in strokovni razvoj delavca, ki se potrdi s habilitacijo).
- skrb za varno delo delavcev in študentov,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Kandidati naj posredujejo vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela in osebnih ciljev, dokazila o izobrazbi, dokazila o povprečni oceni, morebitno odločbo o izvolitvi v naziv UL in potrdilo o znanju tujega jezika na elektronski naslov: , do vključno 14. 9. 2019.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja D. Murgelj
Tel.: 01 5805 560; el. naslov: