Datum objave: 03.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5 ZAPOSLENIMI;
J017932 M/Ž  (SLUŽBA ZA PEDAGOŠKO DEJAVNOST IN KAKOVOST – SLUŽBA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE)

2. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- univerzitetna stopnja izobrazbe (prejšnja) ali druga bolonjska stopnja – praviloma družboslovne smeri
- 3 leta relevantnih delovnih izkušenj

3. Kratek opis dela in nalog:

- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju oz. enoti (1. 2. in 3. stopnja študija)
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev
- pripravlja dokumente delovnega področja ali skrbi za izvedbo domačih in tujih projektov
- nadzira in spremlja izvajanje postopkov delovnega področja oz. področne enote
- skrbi za zakonitost izvedbe postopkov ali projektov
- skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje
- informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji oz. enotami
- izvršuje sklepe organov univerze
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

4. Rok za prijavo:  od 4. 9. 2019 do 11. 9. 2019     
• kandidat posreduje prošnjo,  CV in dokazilo o izobrazbi
• kandidat lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

Računalniški programi:   napredno znanje MS Office aplikacij

5. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost
                 
6. Delovno razmerje: nedoločen čas, 3 mesece poskusno delo

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 01/ 58 05 137
E-mail: