Datum objave: 03.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za živilstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT v nazivu asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom (D010001)

 • Šifra DM: D010001 – v nazivu asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Tarifni razred: VII/2, VIII, IX
 • Plačna podskupina: D
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim delom
 • Delovni čas: polovični delovni čas (20 ur na teden, oz. 50%)
 • Začetek zaposlitve: predvidoma 1.10.2019

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. magistrska  izobrazba (2. bolonjska stopnja - mag. inž. preh.) ali magisterij ali doktorat biotehniških znanosti
 • znanje angleškega jezika, znanje za uporabo računalniških programov
 • izkušnje z delom s študenti v laboratoriju
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti 
 • delovne izkušnje na področju klinične prehrane in dietetike
 • izvolitev v habilitacijski naziv asistent za področje Prehrana

Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta .

Rok za prijavo: 7 dni od objave, do vključno 10. 9. 2019.

Pričetek dela: predvidoma 1.10.2019

Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: mag. Selma Muhar,