Datum objave: 04.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT  (m/ž)
na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje

št. razpisanih delovnih mest: 1
šifra del. mesta: D010001
šifra naziva: 3
tarifni razred: VII/2
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
Začetek zaposlitve: predvidoma od 1.10.2019

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) umetniške smeri, s področja Oblikovanja tekstilij in oblačil
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) umetniške smeri, s področja Oblikovanja tekstilij in oblačil

Veljaven habilitacijski naziv: asistent za habilitacijsko področje Oblikovanje tekstilij in oblačil
ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva asistent za področje Oblikovanja tekstilij in oblačil. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), znanja, izkušnje in umetniške reference s področja oblikovanja tekstilij (tkanje, tisk)
uporaba računalniških orodij (Photoshop, Illustrator in Indesign) znanje angleškega jezika, 

Delovne izkušnje:  1 leto na pedagoškem področju

Poskusno delo:  3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog: 
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetih oblikovanje tekstilij, oblikovanje interiera, tekstilna umetnost, …
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo:   5  dni do 9.9.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL, Naravoslovnotehniška fakulteta
Kadrovska služba
Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana