Datum objave: 04.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017131), ŠTUDENTSKI REFERAT

Delovno mesto razpisujemo za določen čas predvidoma 13 mesecev (1 mesec predaja dela, 12 mesecev nadomeščanje odsotne delavke na delovnem mestu) s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in s trimesečnim poskusnim rokom (nadomeščanje začasno odsotne delavke). 

2. Pogoji za opravljanje dela:
• Zahtevana izobrazba:
- specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)  družboslovne  smeri
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)  družboslovne  smeri
- visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja)  družboslovne  smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja)  družboslovne  smeri

• Funkcionalna znanja in  ostale zahteve:
- znanje enega tujega jezika,
- organizacijske in komunikacijske sposobnosti,
- usposobljenost za delo z računalnikom,
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

3. Kratek opis dela in nalog:
- informacijsko svetovalno delo s študenti in tekoče obveščanje študentov o zadevah, ki se nanašajo na pedagoški proces
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi preizkusa gibalnih sposobnosti in znanj v okviru vpisa v 1. letnik
- strokovno administrativna dela v  zvezi z izvedbo vpisa za prvo in drugo stopnjo študija
- strokovno administrativna dela v zvezi z razpisom izpitnih rokov (usklajevanje in objava)  in njihovo izvedbo (prijave na izpit)
- sodelovanje pri izvedbi informativnega dneva
- izdajanje potrdil o vpisu in ostalih potrdil, vezanih na status študenta
- vodenje evidenc študentov
- organizacija zagovorov diplomskih del in priprava potrebne dokumentacije
- organizacija in priprava dokumentacije ob podelitvi diplom
- priprava podatkov za statistična poročila
- sodelovanje pri pripravi gradiv za Komisijo za študijske zadeve in druge organe fakultete (Senat, Upravni odbor)
- vodenje in urejanje študijskega arhiva
- ostale naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje Študentskega referata

Delovno mesto razpisujemo za določen čas predvidoma 13 mesecev (1 mesec predaja dela, 12 mesecev nadomeščanje odsotne delavke na delovnem mestu) s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in s trimesečnim poskusnim rokom (nadomeščanje začasno odsotne delavke).   

4. Rok za prijavo:  do 18.09.2019.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo po pošti na
naslov: Univerza v Ljubljani, FAKULTETA ZA ŠPORT, Kadrovska služba, Gortanova 22, 1000 Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom / kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Kadrovska služba, Maja Zdešar, telefonska številka: (01) 520 77 33