Datum objave: 05.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Tehniški sodelavec: VII/1

• Število razpisanih delovnih mest: 1
• Šifra delovnega mesta: J037003
• Tarifni razred: VII/1
• Raven izobrazbe: 6 (6/2)
• Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
• Trajanje zaposlitve: nedoločen čas predvidoma od 1. 10. 2019

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer):
• specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) smeri poučevanje biologije - kemije ali
• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri poučevanje biologije – kemije ali
• visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) smeri poučevanje biologije - kemije

Ostali pogoji: retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, usposobljenost za delo z računalnikom, znanje tujega jezika.
Zaželene delovne izkušnje z delom v kemijskem laboratoriju.
Poskusno delo: 3 mesece.

3. Kratek opis dela in nalog:
• priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
• sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
• organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav
• nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
• vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
• izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca
• stalno nadziranje, da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu
• opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

4. Sklenitev delovnega razmerja s polnim delovnim časom za nedoločen čas predvidoma od 1. 10. 2019 na Oddelku za kemijo, biologijo in gospodinjstvo.

5. Datum objave : 5. 9. 2019

Rok za prijavo:  8 dni

Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo v razpisnem roku po pošti na naslov:
UL, Pedagoška fakulteta, Kadrovska služba, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod številko NP41299.

6. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: