Datum objave: 09.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2  (I) – za kadrovske zadeve

 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: J017102
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: J1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve:  določen čas 2 let (povečan obseg dela)
 • Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) - priporočeno: pravna ali kadrovska smer
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, zaželene izkušnje z delovno pravnega področja
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika
 • osnovno poznavanje dela z računalnikom
 • poznavanje predpisov področja
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • samostojno in v skladu s pravili stroke opravlja naloge na svojem delovnem področju,
 • svetuje in nudi strokovno pomoč kadrovskim delavcem članic pri reševanju kadrovske problematike in pri reševanju zahtevnejših primerov ter koordinira kadrovske postopke s članicami,
 • izvaja kadrovske postopke in funkcije
 • izdeluje statistična poročila in vodi kadrovske evidence
 • sodeluje pri pripravi oz. pripravlja gradiva za seje komisij, ki sodijo v delokrog službe
 • nudi strokovno pomoč organom in delovnim telesom (organov) univerze,
 • sodeluje pri pripravi oz. pripravlja splošne in posamične akte univerze s področja delovnopravnih in organizacijskih kadrovskih zadev,
 • sodeluje in izvaja kadrovske postopke rektorata,
 •  opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

Rok za prijavo:  9. 9. 2019 – 23. 9. 2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov: Univerza v Ljubljani, Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, Oddelek za kadrovske zadeve rektorata, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče rektorata na navedenem naslovu.

Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba: Univerzitetna služba za kadrovske zadeve, ga. Renata Bogataj Špenko, telefonska številka: 01 / 24 18 596.