Datum objave: 09.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM, H019001

Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi),
 • doktorat znanosti družboslovne ali humanistične smeri
 • veljavna izvolitev v naziv asistent raziskovalec ali pedagoški naziv asistent
 • aktivno znanje angleškega jezika

Dodatna zaželena znanja:

 • vsebinsko poznavanje področja družin (partnerski odnosi, starševstvo idr.)
 • vsebinsko poznavanje področja radikalizacije

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Podrobnejši opis:

 • analiza znanstvenih in strokovnih dognanj povezanih s kazalniki zdravja in dejavniki tveganja v vojaških in civilnih družinah
 • zbiranje in analiza podatkov
 • izvajanje intervjujev
 • podpora pri pripravi poročil in znanstvenih člankov
 • pomoč pri organizaciji dogodkov
 • pomoč pri administrativni podpori projektov
 • pomoč pri urejanju spletne strani, socialnih omrežij, idr.


Rok za prijavo: 9. 9. 2019 do 13. 9. 2019
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti

Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost

Delovno razmerje: določen čas, do 31. 7. 2020 (čas trajanja projekta)

 • krajši delovni čas – 85 % oz. 34 ur/teden od zaključka razpisa do 31. 12. 2019
 • krajši delovni čas – 5 % oz. 2 uri/teden od 1. 1. 2020 do 31. 7. 2020
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Zaposlitev predvidoma v mesecu septembru 2019

»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

Kontaktna oseba na članici: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: