Datum objave: 13.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ - PREDAVATELJ, D017004 (M/Ž) za področje Znanost v športu – kineziologija.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) , profesor športne vzgoje ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), profesor športne vzgoje ali
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), profesor športne vzgoje
 • veljaven habilitacijski naziv predavatelj za področje Znanost v športu – kineziologija, višji predavatelj  za področje Znanost v športu - kineziologija. Če kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj omenjene nazive, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v te nazive, lahko kandidira na razpisano delovno mesto – v tem primeru kandidat  skupaj s prijavo priloži dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva. Priložiti mora tudi izjavo, da soglaša da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova  prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva,
 • retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev)
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu,
 • vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov
 • mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.)
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: od 13.09.2019 do 12.11.2019

Kandidat posreduje prošnjo, CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv. Kandidat lahko vlogo posreduje po pošti ali po elektronski pošti.

Delovno razmerje: nedoločen čas, s krajšim delovnim časom – 20 % oz. 8 ur / teden (dopolnilno delovno razmerje).

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mateja Pustotnik
Telefonska številka: 01 4771 141
E-mail: