Datum objave: 13.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: NP59362

Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/1-0 (m/ž) (finančno-računovodska služba)

Šifra DM: J017100 – Samostojni strokovni delavec VII/1-0 (m/ž) (finančno-računovodska služba).
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: J017100,
Tarifni razred: VII/1,
Plačna podskupina: J1,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas predvidoma od 1. 10. 2019 dalje
Poskusno delo: 3 mesece.
Delovne izkušnje: 1 leto

Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnji), visokošolska izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba, visokošolska univerzitetna izobrazba upravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
• aktivno znanje enega tujega jezika,
• znanja za uporabo računalniških programov,
• komunikativnost, organizacijske sposobnosti;

Opis delovnega mesta:
Splošni opis:

- samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju,
- samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja,
- administrativno vodenje dela,
- informacijsko svetovalno delo,
- priprava in zbiranje podatkov,
- spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja,
- samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:
- kontira in knjiži poslovne dogodke ter knjigovodske listine,
- vodi in kontrolira pomožne knjige ter analitične evidence,
- usklajuje analitične evidence z glavno knjigo,
- obračunava plače in honorarje ter druge prejemke,
- vodi saldakonte, usklajuje terjatve in obveznosti ter izvaja izterjavo
- vodi register osnovnih sredstev,
- sodeluje pri pripravi podatkov za izvajanje letnega popisa ter zaključnega računa,
- vodi analitične evidence po stroškovnih mestih,
- vodi predpisane davčne knjige in evidence ter obračunava DDV v skladu z zakonskimi predpisi,
- vodi in izvaja blagajniško poslovanje,
- vodi in izvaja plačilni promet v domačem ter tujih plačilnih sistemih ter s plačilnimi karticami,
- ureja cenike in šifrante v poslovno-informacijskem sistemu,
- izstavlja in likvidira račune,
- obračunava potne naloge ter druge zahtevke fizičnih oseb,
- nabavlja potrošni pisarniški material, sodeluje pri nabavi osnovnih sredstev in opreme ter drobnega potrošnega materiala,
- izdaja pisarniški material,
- kontrolira račune kupljenega materiala in naročenega dela,
- pripravlja podatke ter izdeluje razna poročila za notranje in zunanje uporabnike,
- tekoče spremlja in izvaja zakonodajo na svojem področja dela, 
- sodeluje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančno-računovodskim področjem,
- skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela,
- nadomešča samostojne strokovne delavce v finančno-računovodski službi oz. enoti.

Datum objave: 13.09.2019

Rok za prijavo: do 23.09.2019

Pisne vloge z življenjepisom in obvezno priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana
ali
na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug
Telefonska številka: 4766-513
E-mail: