Datum objave: 13.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – OM 5

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Reg. št. Prijave na Zavodu RS za zaposlovanje :NP61170

Razpisano delovno mesto: Asistent IX-1/Asistent z doktoratom (m/ž)

Šifra DM: D010001 – Asistent IX-1/Asistent z doktoratom (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1,
Šifra delovnega mesta: D010001,
Tarifni razred: IX.,
Plačna podskupina: D1,
Vrsta zaposlitve:dopolnilno delo (8 ur/tedensko oz.20% nad polnim delovnim časom),
Poskusno delo: največ 4 mesece.
Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.10.2019 do 30.09.2020

Pogoji za opravljanje dela:
• zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja matematike;
• veljavni habilitacijski naziv »asistent na področju računalniška matematika«, sprejet na UL;
• smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

Opis delovnega mesta:
- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
- stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 13.09.2019

Rok za prijavo: 3 delovne dni, od 13.09.2019 do 18.09.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:
UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

ali

na elektronski naslov:

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug
Telefonska številka: 4766-513
E-mail: