Datum objave: 19.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(rok  do 23. 09. 2019)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto RAZISKOVALEC v Botaničnem vrtu, Ižanska 15, Ljubljana

Šifra DM: H017004 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 0
Naziv: raziskovalec
Tarifni razred: 34
Plačna podskupina: H
Trajanje zaposlitve: določen čas do 06.10.2020 z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas
Delovni čas: polni delovni čas
Začetek zaposlitve:  06. 10. 2019
Delovne  izkušnje: eno leto
Poskusno delo: tri mesece

2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja): /
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) smer: biotehniška,naravoslovno-tehniška
• magisterij znanosti, magistrska izobrazba  ( 2. bolonjska stopnja ) smer: biotehniška,naravoslovno-tehniška
• samostojnost, inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

3. Opis delovnega mesta:
• organiziranje, koordiniranje in izvedba programov vodenja različnih skupin obiskovalcev po Botaničnem vrtu in prijavljanje in delo na projektih s pedagoško vsebino
• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog
• pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz
• sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju
• pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala
• izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta
• izvajal druga dela, ki so navedena v opisu del in nalog za njegovo delovno mesto.

4. Rok za prijavo: od 19. 09. 2019 do  vključno 23. 09. 2019.

Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana.

5. Kontaktna oseba na članici:
• Ime in priimek: znan.svet.dr. Jože Bavcon
• Telefonska številka:  01 427 12 80