Datum objave: 19.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Raziskovalec na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo (šifra DM: H017004)
Število delovnih mest: 1

2. Pogoji za opravljanje dela:
• Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri;
• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) veterinarske, kemijske ali druge ustrezne naravoslovne smeri ali enoviti magistrski študijski program druge stopnje veterinarstvo ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) kemijske ali druge ustrezne naravoslovne smeri
• znanje z računalniškimi orodji;
• znanje tujega jezika;
• inovativnost, sposobnost za timsko delo;
• 1 leto ustreznih delovnih izkušenj;
• 3 mesece poskusnega dela.

Trajanje zaposlitve za določen čas za čas trajanja raziskovalnih programov oz. projektov od 1. 10. 2019 do 30. 6. 2022 s spremenljivim delovnim časom v naslednjih deležih:
- od 1. 10. 2019 do 31.12. 2019 v obsegu 100 % (raziskovalni program: PS P4-0092);
- od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2020 v obsegu 44 % (ciljno raziskovalni projekt: V4-1804 (MKO));
- od 1. 11. 2020 do 30. 6. 2022 v obsegu 12 % (temeljni raziskovalni projekt: J4-1774).

Kandidat bo opravljal enaka dela in naloge na zgoraj navedenih programih oz. projektih v okviru Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo.
 
3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: od 19. 9. 2019 do 24. 9. 2019.

Kandidati naj pošljejo prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Veterinarska fakulteta, Kadrovska služba, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana ali na el. naslov:
 
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod registrsko številko NP75286.

5.   Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Irma Jesenovec
Telefonska številka: 01 47 79 389
E-mail: