Datum objave: 20.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I), šifra DM J017102, M/Ž (v finančno računovodski službi)

 • število razpisnih mest: 1
 • šifra delovnega mesta: J017102
 • Plačna podskupina: J1
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Tarifni razred: VII/2
 • Poskusno delo: 3 mesece
 • Delovne izkušnje:  3 leta ustreznih delovnih izkušenj
 • trajanje zaposlitve: določen čas, predvidoma 15 mesecev (1 mesec predaja dela, 14 mesecev nadomeščanje odsotne delavke na porodniškem dopustu)

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • znanja za uporabo računalniških programov, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem uporabe programa IRC.

Splošni opis:

 • Samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja
 • Spremlja informacije, novosti in zakonodajo svojega delovnega področja
 • Koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja
 • Samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

Podrobnejši opis:

 • Obračun plač in avtorskih honorarjev
 • Obračun potnih nalogov
 • Obračun študentskega dela
 • Opravljanje potrebnih opravil glede prejetih faktur
 • Poročanje zunanjim uporabnikom
 • Izdajanje reverzov za osnovna sredstva
 • Priprava in spremljanje plačilnega prometa
 • Odpiranje in vodenje evidence stroškovnih mest, nosilcev in virov sredstev
 • Priprava in obdelava podatkov
 • Izdelava poročil in analiz po navodilu vodstva
 • Informacijsko svetovalno delo
 • Skrb za optimizacijo delovnih procesov
 • Odgovarja za zakonitost, strokovnost in smotrnost dela ter za izvajanje kodeksa računovodskih načel
 • Samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega
 • Sodelovanje pri ostalih delih po nalogu tajnika

Rok za prijavo: 12 dni od objave:  od 20.9.2019 do 2.10.2019.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo, Stari trg 34, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče glavne pisarne na navedenem naslovu.

Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič, tajnik UL AG
Telefonska številka: 01 2427-306
E-mail: