Datum objave: 19.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
(do 23.09. 2019)

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1  na Katedri za ekologijo in varstvo okolja

 • Šifra DM: J037003 (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra naziva: 0
 • Naziv: tehniški sodelavec  VII/1
 • Tarifni razred: 29
 • Plačna podskupina: J
 • Trajanje zaposlitve: določen čas do 30.09.2020
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Začetek zaposlitve: 01. 10. 2019

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

 • visokošolska  strokovna  izobrazba ( prejšnja )  biotehniške ali druge naravoslovne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba ( 1. bolonjska stopnja )  biotehniške ali druge naravoslovne smeri
 •  komunikativnost , organizacijske sposobnosti
 •  znanje tujega jezika
 •  računalniška pismenost
 •  2 leti ustreznih delovnih izkušenj
 •  poskusno delo 3 mesece

Kratek opis dela in nalog:

 • priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog
 • sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog
 • organizacija popravil in vzdrževanje delovnih priprav
 • nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov
 • vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto
 • izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca
 • stalno nadzira da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Rok za prijavo: od 19. 09. 2019 do  23. 09. 2019

Pisne vloge z življenjepisom, opisom minulega dela,  dokazili o izpolnjevanju pogojev v razpisnem roku pošljejo na naslov :

UL, Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Jamnikarjeva 101,  Ljubljana

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: izr. prof. dr. Alenka Gaberščik
Telefonska številka :  01 320 3343