Datum objave: 23.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1  (J037003) 
na Oddelku za gradbeništvo, Katedra za geotehniko (1 prosto mesto)
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom

2. Pogoji za opravljanje dela:
• visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), smer gradbeništvo, mehatronika, merilna tehnika ali druga ustrezna tehnična smer ali
• visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja), smer gradbeništvo, mehatronika, merilna tehnika ali druga ustrezna tehnična smer ali
• univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja), smer gradbeništvo, mehatronika, merilna tehnika ali druga ustrezna tehnična smer;
• vozniški izpit B kategorije;
• obvladovanje računalniških orodij MS Word, Excel, Power Point;
• znanje angleškega jezika;
• sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
• poskusno delo 3 mesece.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
- imajo izkušnje pri delu z merilno tehniko,
- znajo uporabljati grafična orodja (ACAD …),
- imajo osnovna znanje programiranja.

3. Kratek opis dela in nalog:
- priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog,
- sodelovanje pri izvedbi vaj in raziskovalnih nalog,
- izvajanje terenskih in laboratorijskih preiskav ter izvedba vzorčenja na terenu,
- organizacija popravil in vzdrževanje delovnih naprav,
- skrb za red v laboratoriju,
- nabava in vzdrževanje zalog potrebnih materialov,
- vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto,
- nadziranje izvajanja varstvenih ukrepov in normativov varnosti in zdravja pri delu,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega delavca.

4. Rok za prijavo: 1. 10. 2019

Datum objave: 23. 9 2019, do 1. 10. 2019

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 01/47 68 506
E-mail: