Datum objave: 23.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, Stari trg 34, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (III), šifra DM J017104, M/Ž (v knjižnici)

 • število razpisanih mest: 1
 • šifra delovnega mesta: J017104
 • plačna podskupina: J1
 • vrsta zaposlitve: krajši 50 % delovni čas
 • tarifni razred VII/2
 • poskusno delo: 3 mesece
 • delovne izkušnje: 2 leti delovnih izkušenj
 • trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri
 • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):

 • opravljen bibliotekarski izpit;
 • usposobljenost za delo v programu COBISS3 (moduli: Izposoja, Zaloga gradiva, Medknjižnična izposoja, Izpisi);
 • katalogizacija - pridobljena naslednja dovoljenja:
 • dovoljenje A – pooblastila za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij ter za kreiranje zbirnih zapisov in zapisov za izvedena dela
 • dovoljenje B – pooblastila za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov in kontinuiranih virov: B1 – pooblastila za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov, B2 – pooblastila za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov,
 • dovoljenje C – pooblastila za vzajemno katalogizacijo neknjižnega gradiva;
 • tekoče znanje angleškega jezika;
 • znanja za uporabo računalniških programov;
 • poznavanje predpisov s področja dela;
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti;

Splošni opis:

 • strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, statistik)
 • pridobivanje, strokovna obdelava in hranjeneje knjižničnega gradiva
 • referalno delo za posamezna strokovna področja
 • informacijsko svetovalno delo
 • uvajanje uporabnikov v knjižnico
 • izposoja knjižničnega gradiva
 • medbibliotečna izposoja
 • vodenje evidence obiska in izposoje ter izdelava statistik
 • posredovanje in vodenje izposoje knjižničnega gradiva
 • spremljanje razvoja knjižničarske stroke in informatike
 • stalno strokovno izpopolnjevanje
 • druga dela po nalogu pred postavljenega delavca

Podrobnejši opis:

 • izposoja knjižničnega gradiva (COBISS3)
 • medknjižnična izposoja
 • izobraževalni tečaji COBISS/OPAC in digitalna knjižnica UL (v slo. jeziku)
 • opravljanje referenčnega informacijsko-svetovalnega dela
 • katalogizacija, klasifikacija in digitalizacija knjižničnega gradiva
 • vodenje bibliografij pedagoških delavcev, zaposlenih na akademiji, v sistemu COBISS in informacij o citiranosti (WEB OF SCIENCE)
 • urejanje spletnih strani knjižnice
 • arhiviranje in izločanje knjižničnega gradiva

Rok za prijavo: od 23.9. 2019 do 8.10.2019

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju naj kandidati/ke v razpisnem roku po pošti pošljejo na naslov:
Univerza v Ljubljani Akademija za glasbo, Stari trg 34, 1000 Ljubljana; ali pa svojo vlogo v razpisnem roku oddajo osebno v vložišče glavne pisarne na navedenem naslovu.

Posredovane vloge po elektronski pošti ne bodo obravnavane.

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Žugelj Marič
Telefonska številka: 01 2427-306
E-mail: