Datum objave: 25.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

Članica: FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO, Topniška ulica 31, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT v nazivu: ASISTENT /  ASISTENT Z MAGISTERIJEM / ASISTENT Z DOKTORATOM za področje socialno delo na Katedri za teorije in metode pomoči (m/ž) (do vključno 30.9.2019)

 • Šifra DM: D010001
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Naziv: asistent / asistent z magisterijem / asistent z doktoratom
 • Plačna podskupina: D1
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 7.10.2019 do 31.1.2021
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Začetek zaposlitve:  7.10.2019

Pogoji za opravljanje dela:

 • Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne smeri
 • Magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri
 • Magisterij znanosti (prejšnji) družboslovne smeri
 • Doktorat znanosti (prejšnji) družboslovne smeri
 • Doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) družboslovne smeri
 • Veljaven habilitacijski naziv: asistent za področje socialno delo. Če kandidat še nima ustreznega habilitacijskega naziva, mora priložiti izjavo, da bo, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, oddal vlogo za izvolitev v  ustrezen naziv ali za priznanje naziva ter dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev oz. priznanje naziva.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • Izobraževalne in praktične izkušnje s področja psihosocialne podpore in pomoči
 • izkazano dosedanje znanstveno raziskovalno delo
 • Znanje angleškega jezika
 • Znanja za uporabo  računalniških orodij
 • Retorične sposobnosti
 • Inovativnost
 • Smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine  ( študentov )

Kratek opis dela in nalog:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških   aktivnostih
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki imajo izobraževalne in praktične izkušnje s področja psihosocialne podpore in pomoči.

Rok za prijavo: do 30.9.2019.

Pisne vloge z življenjepisom, bibliografijo, dokazili o veljavnem habilitacijskem nazivu oziroma izpolnjevanju pogojev za izvolitev v naziv naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: UL, Fakulteta za socialno delo, Topniška ulica 31, Ljubljana

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Kontaktna oseba na članici: Alenka Majer
Telefonska številka :  01/3006236
E mail: