Datum objave: 25.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana

objavlja prosto delovno mesto: VODJA KONSTRUKCIJSKO PROMETNEGA LABORATORIJA (KPL)  (J017932)  

na Oddelku za gradbeništvo (1 prosto mesto)

s polnim delovnim časom, za določen čas enega leta in z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas

Pogoji za opravljanje dela:
•    visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), smer gradbeništvo ali druga ustrezna tehnična smer ali
•    magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja), smer gradbeništvo ali druga ustrezna tehnična smer
•    3 leta ustreznih delovnih izkušenj
•    aktivno znanje angleškega jezika
•    obvladovanje računalniških orodij za urejanje besedi, preglednic, baz podatkov, poznavanje osnov programiranja
•    organizacijske sposobnosti, komunikativnost, samoiniciativnost, pripravljenost za dodatno izobraževanje
•    poskusno delo 3 mesece

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki:
-    imajo izkušnje pri delu z merilno tehniko oziroma izkušnje pri delu v laboratoriju s področja preizkušanja konstrukcij ali materialov.

Kratek opis dela in nalog:  
-    vodi in usklajuje raziskovalno in strokovno delo v KPL,
-    skrbi za varnost in red v laboratoriju,
-    nadzoruje delo skrbnikov opreme in poteka preizkusov,
-    skrbi za izvrševanje sklepov kolegija KPL,
-    spremlja razpise in pripravlja vloge za nabavo opreme za potrebe KPL,
-    v skladu s sklepi kolegija KPL predlaga nabavo opreme ustreznemu organu UL FGG,
-    skrbi za evidenco, vzdrževanje in brezhibnost ter redno umerjanje opreme,
-    skrbi za nabavo in vzdrževanje zalog potrebnih materialov,
-    skrbi za hranjenje zaupne dokumentacije,
-    delo s preizkuševalno opremo,
-    delo na višini,
-    priprava materialov in naprav ter sodelovanje pri izvedbi vaj in pedagoških, raziskovalnih in strokovnih eksperimentalnih preiskavah,
-    vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto,
-    opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega delavca.

Rok za prijavo: rok za prijavo 21 dni; do 16. 10. 2019

Datum objave: 25. 9. 2019,

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Kadrovska služba, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana ali na e-m: mojca.majercic-mole@fgg.uni-lj.si

Kontaktna oseba:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 01/47 68 506
E-mail:  mojca.majercic-mole@fgg.uni-lj.si