Datum objave: 25.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  PRAVNA  FAKULTETA

1. Razpisano delovno mesto: ASISTENT na Katedri za mednarodno pravo
ASISTENT v treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001)
1 prosto delovno mesto
- zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas zaradi začasno povečanega obsega dela do 30. 9. 2020;
- čas nastopa dela: predvidoma 01.10.2019 oz. ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje mednarodnega prava, če kandidat naziva še nima;
- poskusno delo: 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela:  
- zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik ali magister prava (bolonjski študij) ali magisterij znanosti pravne smeri ali doktorat znanosti pravne smeri s predhodno končano 1. in 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa Pravo ali univerzitetnega študija Pravo;
- veljaven habilitacijski naziv asistent za področje mednarodnega prava; lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistenta za mednarodno pravo v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (predvsem: povprečna ocena študija prava vsaj 8, ocena zaključnega dela na študiju prava vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika – kandidat bo glede navedb o aktivnem znanju jezika na zahtevo dolžan o tem predložiti dokazilo institucije, ki je pristojna za izdajo takih potrdil);
- funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleščine (dodatno znanje francoščine in nemščine je prednost), retorične sposobnosti.
 
3. Kratek opis dela in nalog:

- vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov na Katedri za mednarodno pravo,
- sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
- sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
- nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih, vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
- skrb za varno delo delavcev in študentov,
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami z Model United Nations in Moot Court tekmovanji s področja mednarodnega prava.

4. Rok za prijavo: 01.10.2019

Kandidati naj posredujejo vlogo z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, življenjepis, in motivacijsko pismo na elektronski naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ljerka Golubić,
Telefonska številka:  (01) 42 03 128,
E-pošta: