Datum objave: 26.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva 5, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ PREDAVATELJ (D017004) – M/Ž

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

1. Pogoji za opravljanje dela:
a) strokovna izobrazba: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali  visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) praviloma informacijske oz. računalniške smeri;
b) veljaven habilitacijski naziv Univerze v Ljubljani – predavatelj/višji predavatelj za  področje informatika v javni upravi ali izpolnjevanje količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv predavatelj/višji predavatelj za področje informatika v javni upravi po Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev (št. 0160/2011 z dne 25. 10. 2011 in spremembe)-  *v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev ter izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova vloga obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva; Merila so objavljena na spletni strani Univerze v Ljubljani,
c) funkcionalna znanja in veščine: zaželeno opravljeno pedagoško-andragoško usposabljanje, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, retorične sposobnosti, komunikativnost, inovativnost.

2. Kratek opis dela in nalog:
- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev;
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu;
- vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov, mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del;
- sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško delo na področju stroke (nostrifikacije, itd.).

Prijavo pošljite na el. naslov in naj vsebuje: vlogo, življenjepis, bibliografijo, dokazila o izobrazbi, izvolitvi v naziv *.

Rok za prijavo je do vključno 1. 10. 2019. Kontaktna oseba: Mateja D. Murgelj, 01 5805 560; el. naslov: .