Datum objave: 27.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC Z MAGISTERIJEM, šifra DM: H018003 (m/ž),
za določen čas od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2022 oziroma do konca trajanja projekta, s polnim delovnim časom (40 ur/teden).
Predviden datum zaposlitve 1. 12. 2019

Raziskovalno delo se bo opravljalo na projektu »Velikost in produktivnost podjetij«.

2. Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
• specializacija po univerzitetni izobrazbi ( prejšnja ) ekonomske smeri
• magisterij znanosti (prejšnji) ekonomske smeri

Funkcionalna znanja in ostale zahteve (strokovni izpit, veščine in jezik):
• inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti

Delovne izkušnje:
• 1. leto aktivnega raziskovanja in dela s podatki

Poskusno delo:
• 3 mesece

3. Kratek opis dela in nalog:
• znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah,
• strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
• pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
• sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
• pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
• izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z:
• izobrazbo s področja mednarodne ekonomije, industrijske organizacije oziroma ekonometrije;
• znanjem oziroma odličnim poznavanjem state (programiranje, Mata)
• odličnim znanjem angleškega jezika oziroma zmožnostjo pisanja znanstvenih tekstov v angleškem jeziku.

4. Kandidat/tka posreduje prošnjo z naslednjimi prilogami:
• Življenjepis
• Dokazila o izobrazbi
• Primeri pripravljenih znanstvenih besedil.

5. Rok za prijavo: Prijave pošljite do vključno 15. 11. 2019;
prijave so možne po e-pošti: , v zadevo obvezno vpišite »PRIJAVA NA RAZPIS RRRD2019-1«

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Luka Lah
Telefonska številka: 01 5892 639
E-mail: