Datum objave: 26.09.2019

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Reg. št. prijave na Zavodu RS za zaposlovanje : NP93638

Razpisano delovno mesto: Šifra DM: D010001 – Asistent IX-1 / Asistent z doktoratom (m/ž)

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: D010001,
 • Tarifni razred: IX.,
 • Plačna podskupina: D1,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Poskusno delo: največ 4 mesece.
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas od 1. 10. 2019 dalje.

Pogoji za opravljanje dela:

 • zahtevana izobrazba: doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja matematike;
 • ustrezen veljavni habilitacijski naziv s področja matematike, sprejet na UL;
 • smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij;

Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • skrbi, da so nevarne snovi ustrezno in predpisano skladiščene,
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih,
 • stalno nadzira izvajanje varnostnih ukrepov in uporabo osebne varovalne opreme,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Datum objave: 26.09.2019.

Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 01.10.2019.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

UL Fakulteta za matematiko in fiziko,
Kadrovska služba
Jadranska 19, 1000 Ljubljana

Ali na

Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug
Telefonska številka: 4766-509
E-mail: